bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 25 verš 9

Tedy pochovali ho Izák a Izmael synové jeho v jeskyni Machpelah, na poli Efrona, syna Sohar Hetejského, naproti Mamre,