bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 32 verš 8

Nebo řekl: Jestliže by přišel Ezau k houfu jednomu, a pobil by jej, bude aspoň zadní houf zachován.