bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 34 verš 13

Odpovídajíce pak synové Jákobovi Sichemovi a Emorovi, otci jeho, lstivě mluvili, proto že poškvrnil Díny sestry jich.