bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 34 verš 9

A spřízněte se s námi: Dcery své dávejte nám, a naše dcery pojímejte sobě.