bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 35 verš 24

Synové Ráchel: Jozef a Beniamin.