bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 35 verš 5

I brali se odtud. (A byl strach Boží na městech, kteráž byla vůkol nich, a nehonili synů Jákobových.)