bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 1

Jákob pak bydlil v zemi putování otce svého, v zemi Kananejské.