bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 11

Tedy záviděli mu bratří jeho; ale otec jeho měl pozor na tu věc.