bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 12

Odešli pak bratří jeho, aby pásli dobytek otce svého v Sichem.