bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 15

Našel ho pak muž nějaký, an bloudí po poli. I zeptal se ho muž ten, řka: Čeho hledáš?