bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 16

Odpověděl: Bratří svých hledám; pověz mi, prosím, kde oni pasou?