bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 18

Kteřížto, jakž ho uzřeli zdaleka, prvé než k nim došel, ukládali o něm, aby jej zahubili.