bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 19

Nebo řekli jeden druhému: Ej, mistr snů teď jde.