bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 21

A uslyšev to Ruben, aby ho vytrhl z ruky jejich, (nebo řekl: Neodjímejme mu hrdla,)