bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 24

A pochopivše, uvrhli jej do čisterny. Čisterna pak ta byla prázdná, v níž nebylo vody.