bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 26

I řekl Juda bratřím svým: Jaký zisk míti budeme, zabijeme-li bratra svého, a zatajíme-li krve jeho?