bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 27

Poďte, prodejme ho Izmaelitským, a nevztahujme na něj rukou svých, nebo bratr náš, tělo naše jest. I uposlechli ho bratří jeho.