bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 29

A navrátil se Ruben k čisterně, a aj, již nebylo Jozefa v ní. I roztrhl roucha svá.