bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 3

Izrael pak miloval Jozefa nad všecky syny své; nebo v starosti své zplodil jej. A udělal mu sukni proměnných barev.