bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 30

A navrátiv se k bratřím svým, řekl: Pacholete není, a já kam se mám podíti?