bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 31

Tedy vzali sukni Jozefovu, a zabivše kozla, smočili sukni tu ve krvi.