bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 33

A on poznav ji, řekl: Sukně syna mého jest; zvěř lítá sežrala jej, konečně roztrhán jest Jozef.