bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 34

I roztrhl Jákob roucha svá, a vloživ žíni na bedra svá, zámutek nesl po synu svém za mnoho dní.