bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 36

Mezi tím Madianští prodali Jozefa do Egypta Putifarovi, dvořeninu Faraonovu, hejtmanu žoldnéřů.