bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 4

A když spatřili bratří jeho, že ho miluje otec jejich nad všecky bratří jeho, nenáviděli ho, aniž mohli pokojně k němu promluviti.