bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 5

Měl pak Jozef sen, a vypravoval jej bratřím svým; pročež v větší nenávisti ho měli.