bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 37 verš 6

Nebo pravil jim: Slyšte, prosím, sen, kterýž jsem měl.