bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 38 verš 8

Tedy řekl Juda Onanovi: Vejdi k ženě bratra svého, a podlé příbuznosti pojmi ji, abys vzbudil símě bratru svému.