bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 39 verš 7

I stalo se potom, že vzhlédala žena pána jeho očima svýma na Jozefa, a řekla: Spi se mnou.