bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 4 verš 19

Vzal sobě pak Lámech dvě ženy; jméno jedné Ada, a jméno druhé Zilla.