bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 4 verš 2

A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastýř ovcí, a Kain byl oráč.