bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 4 verš 8

I mluvil Kain k Abelovi bratru svému. Stalo se pak, když byli na poli, že povstav Kain proti Abelovi bratru svému, zabil jej.