bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 41 verš 2

A aj, z toho potoku vycházelo sedm krav, pěkných na pohledění a tlustých, kteréžto pásly se na mokřinách.