bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 41 verš 23

A aj, sedm klasů drobných, tenkých a východním větrem usvadlých vycházelo za nimi.