bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 41 verš 50

Jozefovi pak narodili se dva synové, prvé než přišel rok hladu, kteréž mu porodila Asenat, dcera Putifera, knížete On.