bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 45 verš 19

Ty pak rozkaž jim: Toto učiňte: Vezměte sobě z země Egyptské vozy pro děti a ženy své, a vezměte otce svého, a přiďte.