bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 46 verš 2

I mluvil Bůh Izraelovi u vidění nočním, řka: Jákobe, Jákobe! Kterýžto odpověděl: Aj, teď jsem.