bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 46 verš 24

Synové pak Neftalím: Jaziel, Guni, Jezer a Sallem.