bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 49 verš 16

Dan souditi bude lid svůj, jako jedno z pokolení Izraelských.