bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 49 verš 24

Však zůstalo v síle lučiště jeho, a zsilila se ramena rukou jeho z rukou mocného Jákobova; odkudž byl pastýř a kámen Izraelův;