bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 24

A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín; nebo vzal ho Bůh.