bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 50 verš 18

Přistoupili potom také bratří jeho, a padše před ním, řekli: Aj, my jsme služebníci tvoji.