bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 50 verš 19

Jimž odpověděl Jozef: Nebojte se; nebo zdaliž jsem já vám za Boha?