bible
bible

První Kniha Mojžíšova kapitola 6 verš 18

S tebou však učiním smlouvu svou; a vejdeš do korábu, ty i synové tvoji, žena tvá i ženy synů tvých s tebou.