bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 1

Stalo se pak po smrti Saulově, když se navrátil David od porážky Amalechitských, že pobyl v Sicelechu za dva dni.