bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 11

Tedy David uchytiv roucho své, roztrhl je; tolikéž i všickni muži, kteříž s ním byli.