bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 12

A nesouce smutek, plakali a postili se až do večera pro Saule a pro Jonatu syna jeho, i pro lid Hospodinův a pro dům Izraelský, že padli od meče.