bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 13

Řekl pak David mládenci, kterýž mu to oznámil: Odkud jsi ty? Odpověděl: Syn muže příchozího Amalechitského jsem.