bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 15

A zavolav David jednoho z mládenců, řekl jemu: Přistoupě, oboř se na něj. Kterýžto udeřil ho, tak že umřel.