bible
bible

Druhá Kniha Samuelova kapitola 1 verš 17

Tedy naříkal David naříkáním tímto nad Saulem a nad Jonatou synem jeho,